Zorgteam

Zorgteam

SBS De Lettertuin vormt samen met SKS Ikke één school. Juf Katrien (zorgcoördinator in SKS Ikke) vormt samen met de zorgjuffen van SBS De Lettertuin en de directie het zorgteam van onze school. 

In Ikke neemt juf Katrien samen met juf Sophie DS de zorg waar. 

Wat is dat eigenlijk 'zorg op school' en wat doet de zorgcoördinator precies?

* Als zorgcoördinator werk ik nauw samen met het CLB. De psychologe, de directie, andere zorgleerkrachten en ik zitten op regelmatige tijdstippen samen om grote en kleine problemen te bespreken. Indien nodig leg ik contacten met ouders, externe begeleiders zoals logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentrum De Locomotief, GON – begeleiders.

* Op regelmatige basis neem ik testen af in elke klas. Deze worden tijdens een overleg met CLB, directie, klastitularis en zorgleerkracht geëvalueerd. We bespreken de aanpak van leerlingen die extra aandacht vragen, zowel kinderen met beperkte als kinderen met meer mogelijkheden. We noteren relevante gegevens in het individuele leerlingendossier.

* Ik krijg de kans navormingen te volgen rond het thema "zorg". De info speel ik dan door aan het leerkrachtenteam tijdens onze maandelijkse personeelsvergadering.

* Het organiseren van Taalactiviteiten zoals: Bibliotheekbezoek en het aanvragen van boekenpakketten per klas, Voorleesweek,... behoort ook tot mijn takenpakket.

* Ik coördineer het jaarlijks schoolproject samen met de leerkrachten van de werkgroep. De activiteiten tijdens de 1ste schooldag staan altijd in het teken van het schoolproject.

* Als zorgleerkracht bied ik tijdens het lesgebeuren ondersteuning aan de kleuters. Dit kan in de klas of met een groepje leerlingen in de zorgklas.


Mijn grootste zorg is wel dat elk kind zich oké voelt. Daarom kijk en luister ik of kinderen zich goed in hun vel voelen, want dat vinden wij op school heel belangrijk. Af en toe heb ik een (zorg)babbel met een leerling. Dat kan deugd doen en het helpt om kinderen zo goed mogelijk op te volgen. Ze moeten zich veilig en fijn voelen op onze school.

Zit je met een 'zorgvraag' voor jouw kind, aarzel dan niet en spreek me gerust aan.