Schoolrekening

Schoolrekening

Sinds januari 2023 heeft de financiële dienst van de stad Ninove de opvolging van de betaling van de schoolfacturen op zich genomen.

Ouders met vragen of opmerkingen verwijzen wij om die reden door naar de financiële dienst zelf, dat kan via het nummer 054/50 50 50 of via financien@ninove.be