Capaciteitsbepaling

Capaciteitsbepaling

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, basisschool met 3 vestigingsplaatsen, vanaf 11 december 2023 tot wanneer deze beslissing herzien wordt:

- school: 440 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 176 kleuters

- per geboortejaar: 22 kleuters

- niveau lager onderwijs: 264 leerlingen

- per leerjaar: 44 leerlingen

* Administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove:

88 kleuters

* Vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove:

220 leerlingen: 88 kleuters - 132 leerlingen lager onderwijs (onderbouw)

* (tijdelijke) vestigingsplaats Kaatsweg 3, 9400 Ninove:

132 leerlingen lager onderwijs (bovenbouw).