Team zorg


Katrien Schepens

Zorgcoördinatie

Zorg kleuters

Taalondersteuning


Sophie De Savoye

Zorg kleuters


Sarah De Paepe

Meer- en hoogbegaafdenwerking