Opstart vanaf 2 juni!

Opstart vanaf 2 juni!

Beste ouder(s)

 

Als schepen van onderwijs ben ik bijzonder verheugd dat alle leerlingen opnieuw naar school kunnen komen nadat de veiligheidsmaatregelen voor de heropstart van de scholen verder werden versoepeld.

Concreet betekent dit voor onze stedelijke basisscholen het volgende:

- de kleuters kunnen alle dagen van de week naar school vanaf dinsdag 2 juni

- de leerlingen van de lagere school starten op vrijdag 5 juni in een beurtrolsysteem, behalve in Voorde. Dit wil zeggen dat de klassen worden opgesplitst in 2 groepen en dat alle leerlingen 2 volle dagen in de week aanwezig zullen zijn. Op woensdag wordt er geen les gegeven.

Deze opsplitsing is noodzakelijk om toe te laten dat de hygiƫnische maatregelen piekfijn worden opgevolgd en uitgevoerd, want veiligheid primeert!

In Voorde kunnen de leerlingen alle dagen, dus ook op woensdag, naar school gaan omdat daar voldoende ruimte is voor het aantal aanwezige leerlingen.

Meer concrete informatie vindt u op de website of via een ander communicatiekanaal van de school van uw kind.

Tot slot wil ik, namens het stadsbestuur, iedereen van harte bedanken:

alle ouders, niet alleen voor de manier waarop ze hun kind(eren) hebben opgevangen de voorbije maanden maar ook voor de ondersteuning bij de preteaching,

alle juffen en meesters voor hun inzet en enthousiasme om de leerlingen bij de les te houden,

alle directies voor de geleverde inspanningen om alles in goede banen te leiden,

alle stads- en preventiediensten voor de vele uren van zwoegen en zweten om alles gedaan te krijgen!!

 

Van harte dank !

 

Joost Arents,

 

schepen van onderwijs en kinderopvang