Nieuwsflash: op 1 september 2020 gaan we opnieuw van start!

Nieuwsflash: op 1 september 2020 gaan we opnieuw van start!

Beste ouder(s),

 

We zijn opgelucht te mogen melden dat alle kleuters tegelijkertijd, 5 dagen per week aanwezig mogen zijn op school.

Een overzichtje van wat opnieuw kan:

 • De lessen lichamelijke opvoeding gaan opnieuw door zoals voorheen.
 • Lunchpauze en speeltijden verlopen volgens de normale werking.
 • Vanaf donderdag 3 september worden er opnieuw warme maaltijden aangeboden.
 • Zolang we de pandemische fase geel aanhouden, mogen we ook terug op stap.

Uiteraard zijn er maatregelen waar we nog rekening moeten mee houden:

 • Zieke kinderen blijven thuis, wie op school ziek wordt, wordt zo snel mogelijk afgehaald.
 • Extra handhygiëne blijft van kracht.
 • Lokalen worden extra verlucht.
 • Social distancing is niet verplicht tussen de kleuterleidsters en de kleuters, tussen de kleuters onderling en tussen de leerlingen onderling. In alle andere gevallen is het wel een verplichting.
 • Volwassenen dragen steeds een mondmasker als de afstand niet bewaard kan worden. De kleuterleidsters hoeven geen mondmasker te dragen in hun klas.
 • Lokalen worden elke dag gereinigd.

We beseffen dat het voor onze kleuters een bijzondere start is op 1 september, sommige van hun klasgenootjes hebben ze al een lange tijd niet meer gezien. Leerkrachten zullen dan ook oog hebben voor het welbevinden van de kleuters en voor de sociale relaties binnen de klasgroep.

 

Afspraken voor de 1e schooldag:

 • De leerkrachten voorzien een onthaal en leuke activiteiten doorheen de dag in het jaarthema 'Ikke vliegt erin!'.
 • De dag starten met alle kinderen en ouders samen op de speelplaats kan jammer genoeg niet.
 • Vanaf 7u start de ochtendopvang. Bij regenweer zet je je kind in de zaal af. Een ouder mag enkel de school binnenkomen met mondmasker.
 • Vanaf 8u30 staan alle leerkrachten dan aan de poort om de kinderen welkom te heten en wegwijs te maken.
 • Enkel ouders van peutertjes + nieuwe eerste kleutertjes die starten mogen even mee op de speelplaats (met mondmasker) om hun kindje in de goede handen van hun juf achter te laten.

Algemene afspraken voor de ouders:

 • Ouders zijn verplicht om steeds de veiligheidsmaatregelen toe te passen volgens de regels die in de bredere samenleving gelden: social distancing, mondmaskers en handhygiëne.
 • Bij het afhalen van de kinderen wachten de ouders aan de poort. We zullen alles in goede banen proberen te leiden.

 

 

Tot slot wil ik jullie meedelen dat er enkele personeelswijzigingen zijn:

 • Juf Ornella vervangt juf Miri (1KKB).
 • Juf Katrien vervangt juf Mieke als zorgjuf. Juf Mieke staat in het lerarenplatform. Wij wensen beiden veel succes toe.

Voor meer praktische info in verband met schooljaar 2020-2021 verwijs ik jullie graag door naar de infobrochure (zie website).

Ik wens iedereen een succesvol schooljaar 2020-2021 toe!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Joeri Van den Driessche

Directeur