Capaciteitsbepaling

Artikel 3 

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, basisschool met 3 vestigingsplaatsen, vanaf 1 september 2023 tot wanneer deze beslissing herzien wordt: 

 

- school: 488 leerlingen 

 

- niveau kleuteronderwijs: 188 kleuters 

- per geboortejaar: 25 kleuters 

- vanaf geboortejaar 2020: 22 kleuters per geboortejaar 

 

- niveau lager onderwijs: 300 leerlingen 

- per leerjaar: 50 leerlingen 

 

Administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 

94 kleuters 

 

Vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 

244 leerlingen: 94 kleuters - 150 leerlingen lager onderwijs (onderbouw) 

 

(tijdelijke) vestigingsplaats Kaatsweg 3, 9400 Ninove: 

150 leerlingen lager onderwijs (bovenbouw).