Capaciteitsbepaling

In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 december 2019 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd.
Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.
 

De capaciteit van de stedelijke basisschool Parklaan-Seringen (De Lettertuin en Ikke) wordt vanaf 1 september 2020 tot wanneer deze beslissing wordt, beperkt tot volgende maximimumaantallen: 

  • Totaal voor de school: 450 leerlingen
  • Totaal kleuteronderwijs: 200 leerlingen
              - 25 kleuters per geboortejaar voor elke vestiging
  • Totaal lager onderwijs: 250 leerlingen
             - 1ste t.e.m. 4de leerjaar: 50 leerlingen

             - 5de en 6de leerjaar: 25 leerlingen