Brugfiguur

 
 
De brugfiguur/toeleider voor onze school is Haruna.
 
 
 
 
 
Hij biedt ondersteuning aan ouders en hun kinderen door informatie te geven over allerlei zaken zoals bv. de werking van de school. 

Daarnaast brengt hij ouders in contact met hulp- en dienstverlening en verwijst gericht door naar o.a. Huis van het kind, CAW, ... 

 

U vindt meer uitleg in de brief in bijlage